Neuerscheinungen  Belletristik  Krimi  roman  Fantasy  Gedichte/Kurzgeschichten  Markt der Ideen 

Czterema krokami do gotowej książki

Krok pierwszy: Przygotowanie tekstu do druku
Krok drugi: Projekt okładki
Krok trzeci: Przygotowania tekstów do prezentacji w internecie
Krok czwarty: Przygotowanie dokumentacji, podpisanie umowy

 

Krok pierwszy: Przygotowanie tekstu do druku

Proszę całość tekstu bez strony tytułowej zapisać w programie Word lub podobnym edytorze tekstu.


Stronę tytułową z nazwiskiem autora i uwagami prawnymi dołączymy sami.

Tekst jest w postaci maszynopisu albo rękopisu?
Żaden kłopot! W każdym większym mieście można znaleźć biuro, które podejmie się przepisania manuskryptu. Maszynopis można też zeskanować i za pomocą programów rozpoznających tekst (OCR) odpowiednio przetworzyć.

Nie chcą państwo lub nie mogą skorzystać z tych programów?
Oferujemy pomoc! Za pokryciem kosztów w wysokości 0,90 Euro za stronę maszynopisu przetworzymy państwa tekst i odeślemy do korektury.

Wymagany format tekstu

Proszę wybrać odpowiednią wielkość książki:
- Do 200 stron, A6
- Do 150 stron, A5 lub
- A5 powyżej 150 stron

Oznaczenie stron

Numerację strony proszę dodać w stopce i wycentrować.

Przy książce ze spisem treści zacząć numerację od strony 3,
bez spisu treści od strony 5.

Na końcu strony zobaczą państwo jasno-szary numer strony.

Ustawienie rodzaju i rozmiaru czcionki.
Proszę ustawić kursor myszki na numerze strony i podwójnie kliknąć. Tekst stanie się szary a numer strony czarny. Zaznaczyć numer i wybrać rodzaj czcionki (np., Arial, rozmiar 10). Za pomocą podwójnego kliknięcia myszką w obszarze tekstu przejść z powrotem w normalny tryb.

Chcą państwo zmienić rozmiar lub rodzaj czcionki, albo marginesy?
Nie ma problemu! Wszystko dozwolone. Proszę tylko pamiętać, że zbyt wąskie marginesy utrudniają druk.
Proszę teraz spokojnie jeszcze raz sprawdzić całość tekstu i zapisać koniecznie kopię dzieła w osobnym pliku.

Nie przeprowadzamy korektury tekstów!
Nie zatrudniamy korektora i dlatego teksty nie będą przez nas poprawiane. Wszystko zostanie opublikowane w dostarczonej nam formie. Zwracamy jedynie uwagę na to, czy państwa utwory nie są sprzeczne z prawem. Z tego powodu radzimy państwu poprosić kogoś o przeczytanie i korekturę prac przed wysyłką, by wykluczyć ewentualne błędy.

Proszę przekształcić tekst w plik PDF.

Nie mają państwo odpowiedniego programu?
Pod poniższym adresem znajduje się darmowa wersja odpowiedniego konwertora: http://www.zdnet.de/downloads/prg/d/k/de0EDK-wc.html
Pod tym adresem można ten program ściągnąć i następnie jak drukarkę zainstalować.

Ustawienia dla formatu A 6:
Plik -> Drukuj -> Nazwa drukarki: PDF-Creator
Właściwości -> Rozszerzone -> Rozmiar papieru: Postscript custom Page Size
unit: Millimeter
width: 105 height: 148.5
Plik -> Drukuj -> Skaluj rozmiar papieru: Postscript custom Page Size
Naciśnij OK
Gotowe!

Ustawienia dla formatu A 5:
Plik -> Drukuj -> Nazwa drukarki: PDF-Creator
Właściwości -> Rozszerzone -> Rozmiar papieru: A 5
Plik -> Drukuj -> Skaluj rozmiar papieru: A 5
Naciśnij OK
Gotowe!

Nie mają państwo ochoty posługiwać się nieznanym programem?
Taki drobiazg nie może być przeszkodą! Ponieważ jednak format PDF jest do druku konieczny, przekształcimy państwa książkę na format PDF po uiszczeniu w wysokości 40 Euro za książkę i prześlemy państwu tekst do korektury.

top

Krok drugi: Projekt okładki

Proszę wybrać jeden z trzech rodzajów okładki

A Standard B Ekskluzywna C Kreatywna Rewers

A Standard: prosta okładka z tytułem i autorem
B Ekskluzywna: okładka z tytułem, autorem i grafiką
C Kreatywna: okładka zaprojektowana w całości samodzielnie, zdjęcia, grafiki, kolory, rodzaj czcionki za wyjątkiem Logo stowarzyszenia
Rewers: tu można zamieścić dwa krótkie teksty: „Autor” i „Książka” (każdy do 300 znaków); oraz zdjęcie autora.

Grafiki i teksty na okładkę proszę zapisać jako plik doc. lub jpg.

top

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok trzeci: Przygotowania tekstów do prezentacji w internecie

Proszę wybrać część tekstu, którą chcecie państwo zaprezentować na naszej stronie.
Może to być pierwsze 10 stron tekstu lub szczególnie interesujące fragmenty ze środka tekstu.

Proszę napisać krótkie streszczenie treści książki, oczywiście bez zdradzania zakończenia.

Na stronie będzie umieszczony także krótki opis osoby autora. Oczywiście przez państwa napisany. Czy chcecie państwo ujawnić swój wiek, miejsce zamieszkania, zawód i stan cywilny, czy też ukryć się pod pseudonimem pozostawiamy państwa decyzji.

Proszę zapisać teksty internetowe jako Fragmenty.doc, Streszczenie.doc i Profil.doc

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok czwarty: Przygotowanie dokumentacji, podpisanie umowy

Proszę sprawdzić raz jeszcze, czy wszystkie przygotowania, według trzech pierwszych kroków, zostały prawidłowo przeprowadzone.

- Proszę wypalić wszystkie pliki na CD.

- Utworzyć kopię bezpieczeństwa w osobnym pliku

- Wypełnić i podpisać umowę

- Umowę i CD włożyć w kopertę opatrzoną odpowiednią ilością znaczków

(proszę pamiętać o nadawcy) i wysłać na poniższy adres:

Literaturdepot.eu
c/o Carmen Wustmann
Kellerwaldweg 2B
D-13589 Berlin

Gotowe!

W przeciągu kilku dni otrzymają państwo od nas potwierdzenie i kopię umowy.
Teraz jest państwa dzieło gotowe do opublikowania na literaturdepot.eu i wysyłki w postaci książek. Możecie państwo z napięciem oczekiwać reakcji publiczności, albo też od razu nabyć kilka egzemplarzy dla przyjaciół i krewnych.

Życzymy państwu wielu sukcesów!

top

Tutaj autorzy mogą dowiedzieć się jak opublikować książkę.

Umowa licencyjna

top

Redakcja